Contacteer ons

E-mail: Marketing@desutter-naturally.com

U kan onze websites vrij bezoeken en de informatie raadplegen zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u een catalogus, prijsofferte of contact wenst dient u persoonsgegevens mee te delen. De persoonlijke gegevens die De Sutter Naturally verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal De Sutter Naturally ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens (www.privacy.fgov.be).

Omdat we uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken.

Cookie Policy

Bij gebruikmaking van pagina's op www.desutter-naturally.com en haar netwerk kunnen soms cookies op uw computer worden gezet. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die veelal een anoniem uniek kenmerk bevat, die naar uw browser wordt verstuurd vanop de computers van een website en die op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. Toegang tot deze cookies kan worden verkregen door middel van web-beacons.

Wij gebruiken cookies om:

• Onze site gebruiksvriendelijker te maken, door u als bezoeker gemakkelijk te herkennen;

• De advertentiedruk te regelen (door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond);

• U advertenties en aanbevelingen te kunnen tonen op basis van uw interesses;

• Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht;

• Functies voor social media te bieden;

Cookies bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. De Sutter Naturally draagt er tevens zorg voor dat ze geen persoonlijke gegevens bevatten.

De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in je browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Cookies door externe partijen

De Sutter Naturally maakt veelal gebruik van externe advertentiebedrijven, waaronder Google, om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Google maakt gebruik van geavanceerde admanagement software om doelgericht advertenties te kunnen tonen aan bezoekers. De software maakt hiervoor gebruik van cookies, meer bepaald van de DoubleClick DART-cookie. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van je bezoek aan onze sites en andere sites op internet.

Meer info over hoe Google uw gegevens gebruikt op partnerwebsites zoals www.Desutter-naturally.com vind u op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Uitschakelen/inschakelen van cookies

U kan cookies accepteren of weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Het kan echter zo zijn dat u niet alle interactieve mogelijkheden van onze site kan gebruiken indien cookies worden uitgeschakeld.

U kan uw internetbrowser zodanig configureren dat deze alle cookies accepteert, alle cookies weigert of u op de hoogte stelt wanneer er een cookie op uw computer wordt gezet. (Elke browser is anders, dus consulteer het menu "Help" van je browser om te zien hoe u uw cookie-preferenties instelt.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kan u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken hiervoor de ontvangen gegevens van u, maar ook de door ons verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Aanvraag van een online catalogus of contactformulier:

Bij de aanvraag van een online catalogus of contact, vragen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Met deze gegevens kunnen wij u de catalogus digitaal toesturen of uw contactformulier beantwoorden en uw aanvraag opvolgen. 

Aanvraag van catalogus (fysiek) of prijsofferte:

Bij de aanvraag van een catalogus of prijsofferte vragen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Met deze gegevens kunnen wij u de catalogus of prijsofferte toesturen en uw aanvraag opvolgen. 

Nieuwsbrief:

U kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. U kan zich bij elke e-mail onderaan uitschrijven.

Kloppen uw gegevens niet of hebt u andere vragen?

Klopt er iets niet of wil u uw gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen, neem dan gerust contact met ons op.

Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens

1. Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst:

heel wat gegevens verzamelen en gebruiken we om de overeenkomst met u correct uit te voeren (beheren van uw bestelling, levering, facturatie, klachtenbehandeling, etc…).Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. En waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.

2. Met uw expliciete toestemming dewelke steeds herroepbaar is:

• versturen van nieuwsbrieven;

• versturen van commerciële informatie andere dan deze die onder het ‘gerechtvaardigd belang’ ressorteren;

3. Ons gerechtvaardigd belang als onderneming:

in het kader van een bestaande commerciële relatie, gebruiken wij uw gegevens om ons toe te laten onze verkoop te maximaliseren. Hieronder vallen onder meer: het verzenden van gerichte promoties, nieuwe ontwikkelingen, informatieve artikels, het uitnodigen voor events en het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes. Wij houden hierbij steeds voor ogen dat onze belangen in evenwicht moeten zijn met uw belangen en voorzien steeds in de mogelijkheid van een opt-out.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft steeds het recht op:

o Inzage van, verbetering van of wissing van uw gegevens te vragen

o Een beperking van de verwerking te vragen

o Bezwaar te maken tegen de verwerking

o De overdracht van uw gegevens aan te vragen.

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u steeds het recht om de toestemming ten allen tijde in te trekken.

Indien u van oordeel bent dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kunt u uiteraard steeds contact opnemen met ons, en / of klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door:

- te mailen naar: marketing@desutter-naturally.com

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling.  De belangrijkste criteria op basis waarvan de tijdsduur bepaald wordt, is dus hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de producten / diensten te leveren en hoe lang deze nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.
 

Waarborgen en beveiliging van de gegevens.
De Sutter Naturally springt uiterst zorgzaam om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en/of waarvoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking. Bijgevolg treft zij alle technische en organisatorische maatregelen om de bescherming te verzekeren. Bij het voornemen van implementatie van nieuwe IT-architectuur en/of bedrijfsprocessen gaat zijn dan ook over tot een grondig impactanalyse van de aangekondigde maatregelen. Indien hieruit zou blijken dat het risico voor de gegevens te groot is dan zal De Sutter Naturally niet overgaan tot implementatie of de nodige beveiligingsmaatregelen treffen.
Indien De Sutter Naturally de verwerking uitbesteedt aan dienstverleners verbindt zij zich er toe om adequate en alomvattende verwerkingsovereenkomsten te sluiten, zodoende zij de bescherming kan garanderen.